رشید 128 سه شنبه 27 تیر 1396 07:10 ق.ظ نظرات ()
کوه پرسید ز رود؛
زیر این سقف کبود
راز ماندن در چیست ؟گفت: در رفتن من
کوه پرسید و من؟ گفت : در ماندن تو
بلبلی گفت: و من؟
خنده ای کرد و گفت: در غزل خوانی تو
آه از آن آبادی، که در آن کوه رود ، رود مرداب شود،
و در آن بلبل سرگشته سرش را به گریبان ببرد،
و نخواند دیگر،
من و تو، بلبل و کوه و رودیم
راز ماندن جز،
در خواندن من، ماندن تو، رفتن یاران سفرکرده مان نیست،
بــــــــدان.

" ابوالفضل سپهر "